Hoe werkt het?

Het eerste contact wordt vaak door één van de partijen of door een doorverwijzer (bijv. HRM/P&O, advocaat, ARBOarts of accountant) met mij gelegd. Indien alle partijen bereid zijn om mediation in te schakelen, neem ik het initiatief tot het plannen van de eerste bijeenkomst.

Ik bevestig de datum en andere relevante gegevens van de eerste bijeenkomst aan alle deelnemers via e-mail. Tevens ontvangt u dan de (concept) Mediationovereenkomst en andere documentatie.

Daarna neem ik telefonisch contact op met deelnemers om de procedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. In dit telefoongesprek zal ik niet inhoudelijk op het conflict ingaan.

In de eerste bijeenkomst worden de Mediationovereenkomst doorgesproken en de spelregels toegelicht.

MEDIATIONOVEREENKOMST

Pas als partijen én de mediator bewust kiezen voor mediation en de Mediationovereenkomst ondertekenen, gaat de mediation van start. In de Mediationovereenkomst zijn de spelregels van de mediation opgenomen, bijvoorbeeld:

– De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid;
– Partijen verplichten zich tot geheimhouding;
– De rol van de mediator;
– Hoe het resultaat van de mediation wordt vastgelegd;
– Honorarium en kosten.

HET MEDIATION TRAJECT

Meestal zijn twee tot vijf bijeenkomsten van ongeveer twee uur voldoende. Ik maak van iedere bijeenkomst een beknopt besprekingsverslag, dat ik aan alle partijen stuur.

Wanneer partijen er met elkaar uit zijn, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Ik help bij het opstellen van de overeenkomst, maar ik teken deze niet mee. Het gaat immers om de afspraken die u met elkaar maakt!

Hiermee eindigt de mediation. U kunt desgewenst de overeenkomst laten vastleggen in een notariële akte of de rechter vragen deze in zijn vonnis op te nemen.

Zie ook Algemene informatie ter voorbereiding op een mediation

 
 

Hoe werkt het?

Het eerste contact wordt vaak door één van de partijen of door een doorverwijzer (bijv. HRM/P&O, advocaat, ARBOarts of accountant) met mij gelegd. Indien alle partijen bereid zijn om mediation in te schakelen, neem ik het initiatief tot het plannen van de eerste bijeenkomst.

Ik bevestig de datum en andere relevante gegevens van de eerste bijeenkomst aan alle deelnemers via e-mail. Tevens ontvangt u dan de (concept) Mediationovereenkomst en andere documentatie.

Daarna neem ik telefonisch contact op met deelnemers om de procedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. In dit telefoongesprek zal ik niet inhoudelijk op het conflict ingaan.

In de eerste bijeenkomst worden de Mediationovereenkomst doorgesproken en de spelregels toegelicht.

 

 

MEDIATIONOVEREENKOMST

Pas als partijen én de mediator bewust kiezen voor mediation en de Mediationovereenkomst ondertekenen, gaat de mediation van start. In de Mediationovereenkomst zijn de spelregels van de mediation opgenomen, bijvoorbeeld:

  • De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid;
  • Partijen verplichten zich tot geheimhouding;
  • De rol van de mediator;
  • Hoe het resultaat van de mediation wordt vastgelegd;
  • Honorarium en kosten.

 

 

HET MEDIATION TRAJECT

Meestal zijn twee tot vijf bijeenkomsten van ongeveer twee uur voldoende. Ik maak van iedere bijeenkomst een beknopt besprekingsverslag, dat ik aan alle partijen stuur.

Wanneer partijen er met elkaar uit zijn, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Ik help bij het opstellen van de overeenkomst, maar ik teken deze niet mee. Het gaat immers om de afspraken die u met elkaar maakt!

Hiermee eindigt de mediation. U kunt desgewenst de overeenkomst laten vastleggen in een notariële akte of de rechter vragen deze in zijn vonnis op te nemen.

Zie ook Algemene informatie ter voorbereiding op een mediation