Voorbeeld mediations

 

 

ONTSLAG

Werkgever reorganiseert en wil om deze reden afscheid nemen van werknemer. Al ruim een half jaar is er een conflict over de ontslagvoorwaarden en de onderhandelingen zitten muurvast. In twee mediationbijeenkomsten  worden partijen het eens over o.a. de hoogte van de ontslagvergoeding, verrekening van verlofdagen, vergoeding van een opleiding en overname van lopende projecten.

 

REÏNTEGRATIE

Werknemer is een aantal maanden ziek geweest en wil reïntegreren. De Arbo-arts beveelt mediation aan om tot goede reïntegratie afspraken met de manager te komen, zodat werknemer duurzaam kan herstellen. In drie mediationgesprekken onderzoeken werknemer en leidinggevende onder welke voorwaarden het werk hervat zal worden. De mediation leidt tot concrete afspraken over functie-inhoud op de korte en lange termijn, waaraan beiden zich willen verbinden.

 

SAMENWERKING

De samenwerking in een management team verloopt niet naar tevredenheid. Door middel van mediation willen de drie betrokken managers komen tot afspraken over communicatie en werkzaamheden. In een aantal gesprekken worden afspraken gemaakt over taakinvulling, verantwoordelijkheden en onderlinge communicatie. Er wordt een tussenperiode ingelast om de afspraken in de praktijk te toetsen. Uiteindelijk wordt de mediation afgerond met een vaststellingsovereenkomst waarin de best werkende afspraken worden bekrachtigd.

 

ENKELE REACTIES

“Ik realiseer me dat deze uitkomst beter is dan een vermoedelijke ontbinding via de rechter” (werknemer).

“Zeer tevreden over de daadkrachtige, nauwkeurige en zorgvuldige aanpak. Zeer professioneel en in het kader van traject en uitkomst een prima match” (werkgever).

“Hoewel ik het (gevoelsmatig) niet altijd direct in mijn belang zag, heb ik zeer veel waardering voor de daadkrachtige wijze waarop je de kleinste aanknopingspunten of twijfels om wist te zetten in uitgangspunten en bespreekpunten” (werknemer).

Voorbeeld mediations

ONTSLAG

Werkgever reorganiseert en wil om deze reden afscheid nemen van werknemer. Al ruim een half jaar is er een conflict over de ontslagvoorwaarden en de onderhandelingen zitten muurvast. In twee mediationbijeenkomsten  worden partijen het eens over o.a. de hoogte van de ontslagvergoeding, verrekening van verlofdagen, vergoeding van een opleiding en overname van lopende projecten.

 

REÏNTEGRATIE

Werknemer is een aantal maanden ziek geweest en wil reïntegreren. De Arbo-arts beveelt mediation aan om tot goede reïntegratie afspraken met de manager te komen, zodat werknemer duurzaam kan herstellen. In drie mediationgesprekken onderzoeken werknemer en leidinggevende onder welke voorwaarden het werk hervat zal worden. De mediation leidt tot concrete afspraken over functie-inhoud op de korte en lange termijn, waaraan beiden zich willen verbinden.

 

SAMENWERKING

De samenwerking in een management team verloopt niet naar tevredenheid. Door middel van mediation willen de drie betrokken managers komen tot afspraken over communicatie en werkzaamheden. In een aantal gesprekken worden afspraken gemaakt over taakinvulling, verantwoordelijkheden en onderlinge communicatie. Er wordt een tussenperiode ingelast om de afspraken in de praktijk te toetsen. Uiteindelijk wordt de mediation afgerond met een vaststellingsovereenkomst waarin de best werkende afspraken worden bekrachtigd.

 

ENKELE REACTIES

“Ik realiseer me dat deze uitkomst beter is dan een vermoedelijke ontbinding via de rechter” (werknemer).

“Zeer tevreden over de daadkrachtige, nauwkeurige en zorgvuldige aanpak. Zeer professioneel en in het kader van traject en uitkomst een prima match” (werkgever).

“Hoewel ik het (gevoelsmatig) niet altijd direct in mijn belang zag, heb ik zeer veel waardering voor de daadkrachtige wijze waarop je de kleinste aanknopingspunten of twijfels om wist te zetten in uitgangspunten en bespreekpunten” (werknemer).