Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale persoon: de mediator. Deze heeft geen oordeel over het conflict en doet zelf ook geen uitspraken daarover. De mediator is er om de communicatie tussen de partijen te begeleiden. Zodat er een oplossing kan komen waarin ieders belangen en behoeften tot hun recht komen.

 

DE ROL VAN DE MEDIATOR

Als mediator begeleid ik het proces van begin tot eind. Ik bied ik veiligheid en structuur aan de gesprekken. Zodat er naast de concrete problemen en meningsverschillen ook meer openheid kan ontstaan en de onderlinge communicatie kan verbeteren. Zo kan het ijs smelten en ontstaat er meer inzicht in elkaars motieven. Van daaruit zoek je naar oplossingen die recht doen aan een ieders eigenheid en behoeften.

 

MFN GEREGISTREERD

Ik ben als mediator geregistreerd bij MfN, de Mediatorsfederatie Nederland.  Het MfN-register was eerder bekend als het kwaliteitsregister van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).  Als MfN Registermediator voldoe ik aan de MfN kwaliteitseisen.  Ik werk volgens de gedragsregels van het MfN en val onder het klachtrecht en onafhankelijk tuchtrecht.  Het register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.
Voor meer informatie over MfN zie de MfN website

Zie verder ook:
MfN Mediation Reglement
Gedragsregels voor de MfN Mediator

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale persoon: de mediator. Deze heeft geen oordeel over het conflict en doet zelf ook geen uitspraken daarover. De mediator is er om de communicatie tussen de partijen te begeleiden. Zodat er een oplossing kan komen waarin ieders belangen en behoeften tot hun recht komen.

 

DE ROL VAN DE MEDIATOR

Als mediator begeleid ik het proces van begin tot eind. Ik bied ik veiligheid en structuur aan de gesprekken. Zodat er naast de concrete problemen en meningsverschillen ook meer openheid kan ontstaan en de onderlinge communicatie kan verbeteren. Zo kan het ijs smelten en ontstaat er meer inzicht in elkaars motieven. Van daaruit zoek je naar oplossingen die recht doen aan een ieders eigenheid en behoeften.

 

MFN GEREGISTREERD

Ik ben als mediator geregistreerd bij MfN, de Mediatorsfederatie Nederland.  Het MfN-register was eerder bekend als het kwaliteitsregister van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).  Als MfN Registermediator voldoe ik aan de MfN kwaliteitseisen.  Ik werk volgens de gedragsregels van het MfN en val onder het klachtrecht en onafhankelijk tuchtrecht.  Het register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.
Voor meer informatie over MfN zie de MfN website

Zie verder ook:
MfN Mediation Reglement
Gedragsregels voor de MfN Mediator