Wat zijn de voordelen?

Als je mediation vergelijkt met de bekendste andere vormen van geschillenoplossing, bijvoorbeeld een juridische procedure, arbitrage of de inzet van een geschillencommissie, zijn er veel voordelen te behalen:

Mediation is voordelig
In plaats van twee advocaten en proceskosten, betaalt u nu gezamenlijk in de regel één mediator. Bovendien ligt het uurtarief van een mediator lager dan dat van een advocaat.

Mediation bespaart tijd
Mediation kan heel snel gaan, partijen en mediator bepalen gezamenlijk het traject en u bent niet afhankelijk van – lange – gerechtelijke procedures.

U gaat zelf over de uitkomst
U geeft de oplossing niet uit handen aan een derde. Bijkomend voordeel is dat de oplossing wordt gedragen door alle partijen, wat meer kans geeft op een oplossing die daadwerkelijk stand houdt.

Geen onnodige beschadiging van de relatie
Mediation is in essentie gericht op het in stand houden van de relatie met de andere partij.  Indien het conflict verder escaleert of in een juridisch steekspel verzandt, heeft dat negatieve gevolgen voor de onderlinge relatie. Met mediation raken partijen met elkaar in gesprek. De informele procedure en de rechtstreekse communicatie dragen bij aan die betere relatie.

Vertrouwelijkheid
Partijen maken goede afspraken over geheimhouding. Het conflict wordt daarmee in alle vertrouwelijkheid behandeld en ligt  niet op straat.

Wat zijn de voordelen?

Als je mediation vergelijkt met de bekendste andere vormen van geschillenoplossing, bijvoorbeeld een juridische procedure, arbitrage of de inzet van een geschillencommissie, zijn er veel voordelen te behalen:  

Mediation is voordelig
In plaats van twee advocaten en proceskosten, betaalt u nu gezamenlijk in de regel één mediator. Bovendien ligt het uurtarief van een mediator lager dan dat van een advocaat.  

Mediation bespaart tijd
Mediation kan heel snel gaan, partijen en mediator bepalen gezamenlijk het traject en u bent niet afhankelijk van – lange – gerechtelijke procedures.  

U gaat zelf over de uitkomst
U geeft de oplossing niet uit handen aan een derde. Bijkomend voordeel is dat de oplossing wordt gedragen door alle partijen, wat meer kans geeft op een oplossing die daadwerkelijk stand houdt.

Geen onnodige beschadiging van de relatie
Mediation is in essentie gericht op het in stand houden van de relatie met de andere partij.  Indien het conflict verder escaleert of in een juridisch steekspel verzandt, heeft dat negatieve gevolgen voor de onderlinge relatie. Met mediation raken partijen met elkaar in gesprek. De informele procedure en de rechtstreekse communicatie dragen bij aan die betere relatie.  

Vertrouwelijkheid
Partijen maken goede afspraken over geheimhouding. Het conflict wordt daarmee in alle vertrouwelijkheid behandeld en ligt  niet op straat.